Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ công ty là một phần quan trọng trong thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Nó phải có đầy đủ chữ ký có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Bản sao này được quy đinh tại Điều 24 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhanh chóng nhất. ĐT: 0916 97 98 93

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên đòi hỏi danh sách người ủy quyền được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh Nghiệp lập theo mẫu do Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

7. ​​Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

 

Bài viết liên quan:


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET