Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Loại hình công ty TNHH

Loại hình công ty TNHH 

Hiện nay có rất nhiều loại hình công ty khác nhau như: công ty tư nhân (doanh nghiệp tư nhân), công ty hợp danh, công ty cổ phần,... Trong số đó, loại hình phổ biến nhất tại Việt Nam là loại hình công ty TNHH.

1. Công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình công ty TNHH: Công ty TNHH 1 thành viênCông ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Loại hình công ty này do chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Loại hình công ty TNHH này không được quyền phát hành cổ phiếu. 

2. Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp trong đó: 

Công ty TNHH 2 thành viên này có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Loại hình công ty TNHH: Công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình công ty TNHH này cũng không được quyền phát hành cổ phiếu.

Bài viết liên quan:

 


<< Bài mới hơn
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET